Những Vì Sao Thời Lửa Đạn

  • Sale
  • $ 15


Bộ phim tai liệu lịch sử ghi lại những hình ảnh về cuộc chiến đấu của quân lực VNCH trong suốt cuộc chiến Việt Nam từ 1954 - 1975. Hình ảnh đặc biệt về cuộc hành quân lịch sử của tiểu đoàn 5 Nhảy Dù tại Điện Biên Phủ, cuộc hành quân Đỗ Xá, cuộc phản công Mậu Thân, hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào, Mùa Hè Đỏ Lửa tại Quảng Trị, Kontum, Bình Long, An Lộc và trận chiến cuối cùng 1975. Những thước phim lịch sử về đời binh nghiệp của 5 vị tướng đã tuẫn tiết:  Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Nguyên Vĩ và một số anh hùng đã tử thủ đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến như Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long....

>