Việt Nam Bão Lửa: DVD 1: Á Đông Khói Lửa

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 1 của bộ phim Việt Nam Đông Á 35 Năm Bão Lửa với tựa đề: Á Đông Khói Lửa.  Bộ phim bao gồm những thước phim tài liệu đặc biệt về cuộc chiến Đông Dương và Triều Tiên, về vĩ tuyến 38 của Cao Ly và vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hai cuộc chiến của hai dận tộc có chung những điểm tương đồng lịch sử và chung nỗi đau về đất nước phân ly. Cuốn phim còn ghi lại những đoạn phim về quốc trưởng Bảo Đại trong sứ mệnh tái hình thành và phát triển quân đội Quốc Gia Việt Nam.

>