Cuộc Chiến Mậu Thân TẾT OFFENSIVE

  • Sale
  • $ 15


Tập phim tai liệu lịch sử về cuộc chiến Mậu Thân 1968 tại mặt trận Khe Sanh, thủ đô Saigon và cố đô Huế. Những thước phim về trận chiến Khe Sanh với cuộc tử chiến 77 ngày đêm và những thước phim quý hiếm về cuộc chiến ngay tại thủ đô Saigon và cuộc tổng công kích của cộng quân tại cố đô Huế và cuộc phản công của quân dân VNCH và lực lượng Hoa Kỳ trong suốt 25 ngày khói lửa đầu năm.