Những Người Lính Trong Mắt Chúng Tôi

  • Sale
  • $ 12


Bộ phim ghi lại sự hy sinh gian khổ và tình đồng minh ngoài chiến trường của người lính Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà trong suốt cuộc chiến đấu bảo vệ tiền đồn của thế giới Tự Do.  Bộ phim đã được chọn để trình chiếu tại tuần lễ triển lãm công trình xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại phim trường VABC và tại thư viện cố Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon, California.  Bộ phim còn cô đọng lại những lá thư của người lính Mỹ Việt viết từ chiến trường với cả nước mắt và lòng cản đảm chiến đấu vì lý tưởng tự do và vì danh dự của một người lính. 

>