Việt Nam Bão Lửa: DVD 4: Sóng Gió Chính Trường

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 4 của bộ phim Việt Nam Đông Á 35 Năm Bão Lửa với tựa đề: Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Sóng Gió Chính Trường. Bộ phim ghi lại những biến động từ tháng 4/1964 đến tháng 6/1965 trong thời kỳ giao quyền lực từ quân đội sang chính quyền dân sự do chính trị gia Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng, hình ảnh những biến động chính trị trong thời kỳ chính phủ Trần Văn Hương lãnh đạo, cuộc diện biến động trong thời kỳ Thủ Tướng Phan Huy Quát điều hành quối gia, và những chiến công của quân lực VNCH.

<>